Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 29. pantu. Rakstveida atbilde uz klienta sūdzību tiek sniegta viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. 

Skatīt PDF failu