Klientu sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta. Rakstveida atbilde uz klienta sūdzību tiek sniegta 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. 

Skatīt PDF failu