Nekustamais īpašums ir viens no lielākajiem pirkumiem un investīcijām. Liels ieguldījums ir arī gadu gaitā iegādātais kustamais īpašums – mēbeles, elektrotehnika, sadzīves tehnika, apģērbs, piederumi un visas pārējās ikdienā nepieciešamās lietas. Nav svarīgi vai šis īpašums ir iegūts mantojumā, iegādāts par brīvajiem līdzekļiem, vai ar hipotekārā aizdevuma palīdzību, tā saglabāšana ir nozīmīga ikvienam. Īpašuma apdrošināšanas polises iegāde dod iespēju nodrošināties, lai ilgstošā periodā uzkrātās un iegādātās materiālās vērtības, vienā mirklī neaizietu zudumā un nenāktos to iegādi sākt no jauna.

Īpašuma apdrošināšana dod iespēju nodrošināties pret kustamā vai nekustamā īpašuma daļēju bojājumu vai pilnīgu iznīcību. Atkarībā no vēlmēm un iespējām ir iespēja nodrošināties pret sekojošiem riskiem:

Uguns riski:

 • Ugunsgrēks;Eksplozija;
 • Zibens spēriens;
 • Lidaparāta vai to daļu nokrišana.

Inženierkomunikāciju avārijas:

 • Komunikāciju sistēmu avārijas (ūdens, tvaika noplūde, aizsalšana);
 • Inženierkomunikāciju apdrošināšana.

Dabas stihiskie postījumi:

 • Vētra;Krusa;
 • Sniega svars;
 • Plūdi;Zemestrīce.

Trešo personu prettiesiska rīcība:

 • Zādzība ar ielaušanos un laupīšana;
 • Vandālisms;
 • Transportlīdzekļa trieciens.

Koku, mastu, stabu nogāšanās – paredz atlīdzību arī minēto objektu uzgāšanās uz apdrošinātā īpašuma rezultātā, kas nav saistīts ar vētru.

Applūšana- apdrošinājuma ņēmēja vieglas neuzmanības dēļ radusies ūdens vai tvaika noplūde apdrošinātajā īpašumā.

Elektroniskie riski – elektriskās strāvas sprieguma izmaiņu rezultātā nodarītais kaitējums kustamajam īpašumam. Netiešs zibens spēriens.

Mājokļa aizvietošana – iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ja bojātais īpašums kļūst neapdzīvojams par vairāk kā 50%, tiek nodrošināti pagaidu mājokļa īres izdevumi.

Atslēgu serviss – tiek segti slēdzenes nomaiņas, remonta un slēdzenes atvēršanas izdevumi atslēgu nozaudēšanas gadījumā.

Izdevumi glābšanas un attīrīšanas darbu veikšanai – tiek segti zaudējumi, kas saistīti ar bojātā īpašuma attīrīšanas darbiem un bojātā īpašuma glābšanas izdevumiem.

Apdrošinātais nekustamais īpašums var būt:

 • Visa veida ēkas (apdzīvotas, neapdzīvotas, ēkas daļas, rindu mājas, saimniecības ēkas, vasarnīcas, pirtis, u.c.)
 • Dzīvokļi (apdzīvoti, neapdzīvoti, divu stāvu, dzīvoklis mansardā, u.c.);
 • Labiekārtojuma konstrukcijas (žogi, nojumes, barjeras, apgaismojums, karoga masti, u.c.)
 • Remontieguldījumi (ēku ārējā un iekšējā apdare, inženierkomunikācijas)