Apdrošināšanas veida mērķis ir atlīdzināt apdrošinātā izdevumus, sedzot trešo personu zaudējumus veselībai, dzīvībai vai mantai, savas darbības vai bezdarbības dēļ, saskaņā ar likumdošanu. Papildus var tikt kompensēti tiesāšanās izdevumi un atsevišķos gadījumos morālais kaitējums.

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana tiek izstrādāta ņemot vērā privātās dzīves un ražošanas, tirdzniecības, apsaimniekošanas, būvniecības, pasākumu organizētāju un cita veida darbības īpatnības.

Kā papildinājums, vai atsevišķi var tikt apdrošināti zaudējumi trešajām personām, kuri izriet no izgatavotās vai tirgotās produkcijas.

Populārākie apdrošināšanas veidi:

  • Mājokļa īpašnieka/īrnieka CTA;
  • Būvuzņēmāja/būvnieku CTA;
  • Namu īpašnieka/pārvaldnieka/apsaimniekotāja CTA;
  • Privātpersonu CTA;
  • Uzņēmēja CTA;
  • Produkcijas CTA.