ERGO Insurance SE
Latvijas filiāle
ERGO Life Insurance SE
Latvijas filiāle
AAS BTA Baltic
Insurance Company
     
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams If P&C Insurance AS Latvijas filiāle ADB Gjensidige Latvijas filiāle
     
Compensa Vienna
Insurance Group
ADB Latvijas filiāle
Compensa Life
Vienna Insurance Group SE
Latvijas filiāle
SEB Life and Pension Baltic SE
     
NVL Life UADB CBL Life (AAS „CBL Life”)
Citadeles grupas uzņēmuma
CBL Asset Management meitas sabiedrība
AAS BALTA