SIA “Apdrošināšanas un finansu brokers” pakalpojumi ir pieejami gan juridiskām, gan fiziskām personām. Neviens no mums nav pasargāts no riskiem, kuru rezultātā var rasties ne tikai morāli, bet arī reāli materiāli zaudējumi.

SIA „Apdrošināšanas un Finansu Brokers” darbinieki nodrošina ikvienam esošajam un potenciālajam klientam kvalitatīvas konsultācijas, augsta līmeņa apkalpošanu un līgumu slēgšanu visos apdrošināšanas veidos.

Piedāvājam sekojošus apdrošināšanas veidus:

  • OCTA;
  • KASKO;
  • Īpašuma apdrošināšana (nekustamais īpašums, kustamā manta);
  • Privātpersonu civiltieskā apdrošināšana (dzīvokļa/ēkas īpašnieka, īrnieka, vispārējā, profesionālā,u.c.);
  • Ceļojuma apdrošināšana;
  • Privātpersonu veselības apdrošināšana;
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšana;
  • Uzkrājošā apdrošināšana;
  • u.c.

Jūsu ērtībām piedāvājam OCTA; KASKO un Ceļojumu apdrošināšanu iegādāties arī mūsu mājas lapā internetā www.letapolise.lv.