Iegādājoties kolektīvo veselības apdrošināšanu darbiniekiem, uzņēmuma vadība pasargās tos no neplānotiem ārstēšanās izdevumiem, veicinās savlaicīgu profilaksi (profilaktiskā vakcinācija, ambulatorā rehabilitācija, savlaicīgas ārstu konsultācijas), vienlaicīgi izmantojot šim apdrošināšanas veidam likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides. Kolektīvi iepērkot veselības un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, gada prēmija vienai personai ir nesalīdzināmi zemāka nekā pērkot to individuāli.

Apdrošināšanas prēmija par viena darbinieka veselības apdrošināšanu atkarīga no apdrošinājuma seguma – iekļautajiem pakalpojumiem, atlīdzību limitiem, ierobežojumiem, kā arī dažādiem sociālajiem faktoriem. Šobrīd vietējā veselības apdrošināšanas tirgū nepastāv tāda parādība kā standartcena – papildus programmas segumu, cenu nosaka arī pasūtītāja darbības sfēra, ģoegrāfiskais izvietojums, kā arī darbinieku skaitliskais un demogrāfiskais sastāvs, tādēļ katram klientam apdrošināšanas kotējums tiek izstrādāts individuāli un praktiski nekad nav 2 vienādu rezultātu.

Atkarībā no apdrošināšanas programmas kvalitātes gada prēmija variē no 100 līdz pat 500 un vairāk EUR par 1 personu, tomēr lielam darbinieku skaitam iespējams iegādāties samērā plašu segumu par salīdzinoši nelielu samaksu, pie tam attiecībā uz šiem izdevumiem ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi:

 1. Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli (uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem).
 2. Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto algas un nepārsniedz 426,86 EUR).
 3. Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada ienākumiem un 426,86 EUR).

Tā kā veselības apdrošināšanas segums iekļauj obligātās veselības pārbaudes, uzņēmums tām paredzēto budžetu var novirzīt V/A iepirkumam, attiecīgi samazinot papildus izdevumus par jauna darbinieku motivācijas pasākuma ieviešanu. Kopā ar nodokļu atvieglojumu radīto efektu, tas uzņēmumam nebūs liels slogs, bet darbinieki novērtēs tiem izrādītās rūpes.

Daži no pakalpojumiem, ko sadarbības ietvaros sniedzam saviem klientiem:

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas:

 • Konsultējam Klientu par Eiropas Savienībā licencēto un reģistrēto apdrošināšanas sabiedrību piedāvātajiem, Klientam nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem, to atšķirībām, iespējām, nosacījumiem;
 • Patstāvīgi sistematizējam un analizējam informāciju par apdrošināšanas tirgu Klientu interešu nodrošināšanai;
 • Noskaidrojam un apkopojam Klientu vajadzības, balstoties uz Klienta iepriekšējo pieredzi un vēlmēm attiecībā uz nākamo apdrošināšanas periodu;
 • Pieprasām izmaksu statistiku no esošā apdrošinātāja un cenu piedāvājumus nākamajam gadam no visiem apdrošinātājiem (saraksts pielikumā);
 • Izstrādājam piedāvājumu, ņemot vērā Klienta darbinieku vajadzības, pamatojoties uz iepriekšējā apdrošināšanas perioda statistiku;
 • Piegādājam visus no apdrošināšanas kompānijām saņemtos piedāvājumus;
 • Apkopojam visus piedāvājumus tabulu veidā, uzskatāmi parādot atšķirības apdrošināšanas segumā un administratīvajos noteikumos;
 • Izvērtējam apdrošināšanas sabiedrību iesniegtos piedāvājumus un kopā ar Klientu atlasām perspektīvākos piedāvājumus sīkākai analīzei;
 • Sagatavojam priekšlikumus, kuri ļautu optimizēt katra apdrošināšanas veida izmaksas un sniedzam detalizētu vērtējumu un eksperta viedokli par izdevīgāko apdrošināšanas risinājumu;
 • Veicam korekcijas piedāvātajā apdrošināšanas segumā atbilstoši Klienta prasībām un vienojamies ar apdrošināšanas sabiedrību par Klientam izdevīgākām cenām;
 • Noformējam pieteikuma formu nepieciešamajiem apdrošināšanas veidiem iesniegšanai apdrošināšanas sabiedrībai un iesniedzam to Klienta izvēlētajai apdrošināšanas sabiedrībai.

Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas:

 • Pēc klienta pieprasījuma - sagatavojam vēstuli Klienta darbiniekiem, kurā izklāstītas galvenās atšķirības starp iepriekšējā perioda apdrošināšanas polisi, sniegti padomi jaunās apdrošināšanas programmas efektīvākai izmantošanai un apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, kā arī ieteikumi kopējo apdrošināšanas izmaksu samazināšanai, Brokera kontaktpersonas, saziņas līdzekļi un konsultāciju laiki;
 • Sašķirojam un pārbaudām gatavās apdrošināšanas polises, nogādājam tās Klienta birojā;
 • Visā apdrošināšanas līguma darbības laikā konsultējam Klienta darbiniekus problēmu gadījumos. Konsultācijas sniedzam telefoniski vai elektroniski (e-pastā).
 • Palīdzam saskaņot operācijas un citus medicīniskos pakalpojumus, kas iepriekš noteikti jāsaskaņo ar apdrošinātāju;
 • Ja tas nepieciešams, nogādājam Klienta iesniegtos čekus un atlīdzības pieteikumus, pieteikumus polises pielikumam, kā arī izslēgto Klienta darbinieku apdrošināšanas kartes apdrošinātājam ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc to saņemšanas no Klienta;
 • Aizpildām visus nepieciešamos dokumentus jaunu apdrošināšanas polišu pieteikumu gadījumā;
 • Veicot izmaiņas apdrošināto sarakstos, informējam klientu par aktuālo apdrošināšanas prēmiju bilanci, u.c.

Ja vēlaties saņemt Jūsu uzņēmumam īpaši izstrādātu piedāvājumu, lūdzu sazinieties ar mums.

Starptautiskā veselības apdrošināšana

Atšķirībā no vietējām veselības apdrošināšanas programmām, starptautiskā medicīniskā apdrošināšana sniedz reālu aizsardzību arī nopietnos saslimšanas gadījumos, pateicoties 3 galvenajiem faktoriem:

 • Darbības teritorija, kas ļauj meklēt, tehnisko aprīkojumu, pieredzi un kompetences ārpus mūsu valsts robežām;
 • Reālajām izmaksām atbilstoša apdrošinājuma summa un limiti (nebūs jāpiemaksā par pakalpojumiem tādās iestādēs kā Premium Medical, AIWA un ORTO);
 • Plašs segums, kas neizslēdz lielākos un dārgākos riskus kā onkoloģiju un kardioloģiju;

Mērķa auditorija – uzņēmumi, kuros tiek pieaicināti darbinieki no citām valstīm, uzņēmumi, kuri var un vēlas atļauties savus vadošos darbiniekus nodrošināt ar Eiropas standarta medicīnisko aprūpi un aizsardzību.

Produkta apraksts un priekšrocības

 • Starptautiskā medicīniskā apdrošināšana darbojas visā Eiropā, ir papildus akūtu saslimšanu segums arī pārējā pasaulē. Ir polises, kurās var iekļaut ceļojumu apdrošināšanas elementus (bagāžas apdrošināšanu, lidojuma aizkavēšanos, u.c.) par nelielu piemaksu, līdz ar to nav jāpērk atsevišķa ceļojumu apdrošināšana polise;
 • Programmas mērķis is nodrošināt klientam iespējami labāko medicīnisko aprūpi nopietnu saslimšanu gadījumos, līdz ar to tā paredz būtiski lielākas apdrošinājuma summas un limitus (kopējā apdrošinājuma summa ir ap 1 000 000 EUR), nav ierobežojuma vienam saslimšanas gadījumam stacionārā. Šīs lielākās apdrošinājuma summas paredzētas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi ārstētu onkoloģiskas un kardioloģiskas saslimšanas, vai risinātu citas medicīniskas problēmas, kas visur pasaulē izmaksā ļoti dārgi;
 • Atšķirībā no vietējām polisēm, Starptautiskā veselības apdrošināšana apmaksā pašu smagāko slimību ārstēšanu, kas pie mums ir valsts aprūpē, t.i. onkoloģiju, kardioloģiju, mugurkaula operācijas, protezēšanu – tiek segti praktiski jebkuri medicīniskie izdevumi, ja vien ir simptomi un diagnoze (galvenie izņēmumi – zemāk);
 • Starptautiskās polises pakalpojumus apmaksā pilnā apmērā, bez pacienta dalības maksas, līdz ar to pat dārgākajās Latvijas ārstniecības iestādēs, kā piemēram ORTO, Premium Medical, AIWA utml. par pakalpojumiem nav jāpiemaksā. Izņēmums ir zobārstniecība, kur parasti tiek piemērots lielāks vai mazāks līdzmaksājums.
 • Starptautiskajās apdrošināšanas programmās var iekļaut zobu protezēšanu vai pat acu lāzeroperācijas.

Seguma un cenas variācijas

 • Apdrošināšanas polises cena atkarīga no šādiem faktoriem:
  • darbības teritorijas (Eiropa / visa pasaule, izņemot ASV/visa pasaule)
  • apdrošināto personu vecuma (ja grupā ir mazāk par 50 darbiniekiem)
  • seguma – katrs apdrošinātājs piedāvā līdz pat 5 programmu līmeņiem (piemēram, ir iespējams iegādāties polisi, kas sedz tikai stacionāros pakalpojumus un lielos riskus – tā būs krietni lētāka par polisēm ar pilnu pakalpojumu spektru);
  • pašriska apjoma - katru no programmas variantiem iespējams iegādāties lētāk, ja tiek piemērots kāds no cenrāžos piedāvātajiem pašrisku variantiem.

Svarīgākie izņēmumi

 • Slimības, kas sākušās pirms polises darbības sākuma (izņemot gadījumu, kad tiek apdrošināti 30 darbinieki vai vairāk);
 • Profilakse (vispārējas/profilaktiskas veselības stāvokļa pārbaudes, pārbaudes vai ārstēšana, kas veikta neiestājoties saslimšanas simptomiem) – izņemot vidējā un augstākā līmeņa programmas
 • Plastiskā ķirurģija
 • Neauglības ārstēšana un ģimenes plānošana
 • Traumas un saslimšanas, kas iegūtas nodarbojoties ar profesionālo sportu
 • Iedzimtu slimību ārstēšana

Ja vēlaties saņemt starptautiskās veselības apdrošināšanas piedāvājumu, lūdzu sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju.
 

Veselības apdrošināšana privātpersonām

Lai gan Latvijā veselības apdrošināšana pārsvarā tiek uzskatīta par kolektīvo apdrošināšanas veidu, varam piedāvāt risinājumus arī tiem, kam darba devējs šo pakalpojumu nenodrošina. Bez tam privātpersonām, atkarībā no katra individuālās situācijas, ieteicams kombinēt dažādus personu apdrošināšanas veidus.

Šobrīd Latvijā vismaz 3 apdrošināšanas kompānijas piedāvā veselības apdrošināšanu privātpersonām, savukārt tiem, kas izprot kvalitatīvas veselības aprūpes nozīmi un ir gatavi tajā investēt, piedāvāsim dažādus starptautiskās veselības apdrošināšanas programmu variantus.

Svarīgākais ir saprast – veselības (arī nelaimes gadījumu, ceļojumu un dzīvības) apdrošināšana jāpērk savlaicīgi! Kad nelaime jau notikusi un ārsts nozīmējis dārgus izmeklējumu vai pat operāciju, apdrošināšanu iegādāties ir par vēlu.

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par privātpersonu apdrošināšanu, lūdzu sazinieties ar mums.