Plānojot braucienu uz ārvalstīm, neskatoties vai tas būtu vienkārši atpūtas brauciens, komandējums, aktīvā atpūta ārzemēs vai patstāvīgs darbs ārzemēs, nozīmīgi ir nodrošināties pret iespējamiem neplānotiem finansiāliem zaudējumiem šī brauciena laikā, kuri saistīti, galvenokārt, ar medicīnisko pakalpojumu saņemšanu. Nav noslēpums, ka ārvalstīs sniegto medicīnisko pakalpojumu izmaksas ir krietni lielākas, kā pie mums Latvijā sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ pēkšņa saslimšana brauciena laikā var radīt pamatīgu „robu” personas vai ģimenes budžetā.

Iegādājoties ceļojuma apdrošināšanas polisi, ir iespējams izvēlēties sava brauciena specifikai atbilstošu apdrošināšanas programmu. Polises pamata apdrošinātais segums ir medicīniskie izdevumi, tomēr, atkarībā no brauciena specifikas, var izvēlēties papildus atlīdzināmos zaudējumus, piemēram, nelaimes gadījumu apdrošināšanu nāves un invaliditātes gadījumā, lidojuma aizkavēšanos, atcelšanu vai nokavēšanu, kā arī bagāžas sabojāšanu, aizkavēšanos vai nozaudēšanu, ja paredzēts ceļot ar lidmašīnu.

Atkarībā no vēlmēm, ir iespējams apdrošināt sekojošus riskus:

Medicīniskie izdevumi:

 • Medicīniskie izdevumi;
 • Medicīniskais transports;
 • Ārsta izrakstīti medikamenti;
 • Zobārstniecības izdevumi.

Repatriācija:

 • Slimnieka repatriācija uz Latviju;
 • Apbedīšana ārzemēs;
 • Mirstīgo atlieku repatriācija;

Nelaimes gadījumi:

 • Nāves gadījumā;
 • Invaliditātes gadījumā.

Bagāžas apdrošināšana:

 • Bagāžas nozaudēšana pārvadājuma laikā;
 • Bagāžas sabojāšana pārvadājuma laikā;
 • Bagāžas aizkavēšanās pārvadājuma laikā;
 • Bagāžas zādzība izņemot pārvadājuma laikā.

Lidojuma:

 • Atcelšana;Aizkavēšanās;
 • Nokavēts tranzīts;
 • Nokavēta ierašanās izlidošanas vietā;

Ceļojuma pārtraukšana;
Civiltiesiskā atbildība;
Juridiskie izdevumi;
Ceļa izdevumi radiniekam.