SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers" (turpmāk - AFB) darbinieki nodrošina kvalitatīvas konsultācijas, augsta līmeņa apkalpošanu un līgumu slēgšanu visos apdrošināšanas veidos, gan juridiskām personām, gan fiziskām personām!

SIA "Apdrošināšanas un finansu brokers" ir viena no vadošajām apdrošināšanas brokeru kompānijām Latvijā, jau 21 (divdesmit vienu) gadu (no 01.04.1999.) Mēs nodrošinām saviem klientiem kvalitatīvus apdrošināšanas pakalpojumus. Starp Latvijā reģistrētajām ~ 90 apdrošināšanas brokeru kompānijām, pēc parakstīto prēmiju apjoma, atrodamies 1 - 3.vietā.

AFB Parakstītās prēmijas:

 • 2013. gadā - 7 390 000 eiro.
 • 2014. gadā - 8 078 684 eiro.
 • 2015. gadā - 9 473 494 eiro.
 • 2016. gadā - 12 252 098 eiro.
 • 2017. gadā - 14 691 530 eiro.
 • 2018. gadā - 21 768 462 eiro.
 • 2019. gadā - 21 888 847 eiro.
 • 2020. gadā - 23 808 389 eiro.
 • 2021. gadā - 28 610 985 eiro.
 • 2022. gadā - 29 885 334 eiro.
 • 2023. gadā - 34 405 937 eiro.

Šobrīd uzņēmumā nodarbināti 37 (trīsdesmit septiņi) profesionāli darbinieki. Vidējā darba pieredze apdrošināšanā ir 12 (divpadsmit) gadi, uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem vismaz 20 (divdesmit) gadi. Mūsu klientiem - gan fiziskām, gan juridiskām personām katru mēnesi ar mūsu starpniecību tiek noslēgti ~ 3 000 apdrošināšanas līgumi. Starp mūsu klientiem liela daļa ir Latvijas TOP 100 uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestādes.

AFB ir Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā reģistrēta, sertificēta apdrošināšanas brokeru kompānija (www.bank.lv) ar statūtkapitālu 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro 00 c.). Papildus garantijas mūsu klientiem nodrošina Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise ar atbildības limitu 1 924 560,00 EUR (viens miljons deviņi simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro 00 c.).
Esam LABA - Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas ( www.brokers.lv ) biedrs, tā dibināta 2000. gadā un darbojas saskaņā ar tās Ētikas kodeksu , nodrošinot augstu Klientu interešu aizsardzības standartu.

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu, apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītie darbinieki (brokeri), kuri apdrošināšanas izplatīšanu veic ārpus biroja - Mārtiņš Geršmanis un Juris Eglītis.

AFB valde - Vidis Šons, Kristīne Losberga.

Informācija par brokera darbību un komisiju - ( atvērt )