Preču un izejvielu īpašnieki, tirdzniecības darījumu finansētāji, izstāžu dalībnieki, privātpersonas, un to pilnvarotās personas (aģenti) var nodot apdrošinātājiem pārvadājamo lietu bojājuma vai zaudējuma risku.

Maldīgs ir uzskats, ka pārvadātājs būs pilnīgi atbildīgs unsegs jebkādus bojājumus vai zaudējumus. Pārvadājuma līgumos šāda atbildība tiek ierobežota gan apjoma, gan iemeslu ziņā. Pat vairāk, kravas īpašniekiem jūras pārvadājumos, būs finansiāli jāpiedalās pārvadājuma dalībnieku (kuģa un citu kravas īpašnieku) zaudējumu segšanā, ja arī pašu krava nav cietusi, gadījumos, kuri ir saistīti ar jūras avārijām.

Kravu apdrošināšanā nianses ir īpaši izteiktas, un ir nepieciešamas speciālas zināšanas pareizai kravu un pārvadātāju atbildības apdrošināšanai.

Mēs šajā jautājumā varam palīdzēt orientēties.