Nepieciešamā informācija/pieteikums polises noslēgšanai

Nosūtīsim avansa rēķinu, pēc kura apmaksas saņemsiet apdrošināšanas polisi norādītajā e-pastā, kas derīga elektroniski bez paraksta.

 

___

Veselības (iebraucēju/ ārzemnieku ceļojumu) apdrošināšana ir obligāta apdrošināšana personām, kurām iebraukšanai Latvijas Republikas teritorijā nepieciešams saņemt vai pagarināt uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Piedāvājam apdrošināšanu iebraucējiem Latvijas Republikā, Šengenas zonas valstīs un Šveicē bez vecuma ierobežojuma saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” 28.07.2008 un ir atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes prasībām sedzot:

  • medicīniskos izdevumus par neatliekamās palīdzības sniegšanu Latvijas teritorijā;
  • medicīniskās transportēšanas izdevumus Latvijas teritorijā;
  • repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātajam vai tā pārstāvim par saņemtajiem pakalpojumiem sākotnēji ir jānorēķinās pašam ar personīgajiem līdzekļiem un jāsaglabā visi izdevumus apliecinošie dokumenti – čeki, rēķini u. c. Šie dokumenti ir jāiesniedz, piesakot atlīdzību, lai apdrošināšanas sabiedrība varētu kompensēt izdevumus atbilstoši noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumiem.