Pērc iebraucēju veselības apdrošināšanu on-line:

 Vēlies saņemt Tev atbilstošāko, vairāku apdrošināšanas kompāniju piedāvājumu, aizpildi pieteikumu un mēs to sagatavosim.

Nepieciešamā informācija/pieteikums polises noslēgšanai

Informācija par tevi

Nosūtīsim avansa rēķinu, pēc kura apmaksas saņemsiet apdrošināšanas polisi norādītajā e-pastā, kas derīga elektroniski bez paraksta.

 

___

Veselības (iebraucēju/ ārzemnieku ceļojumu) apdrošināšana ir obligāta apdrošināšana personām, kurām iebraukšanai Latvijas Republikas teritorijā nepieciešams saņemt vai pagarināt uzturēšanās atļauju vai vīzu.

Piedāvājam veselības apdrošināšanu iebraucējiem Latvijas Republikā, Šengenas zonas valstīs un Šveicē, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” 28.07.2008 un atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes prasībām, bez vecuma ierobežojuma. Apdrošināšana sedz:

  • medicīniskos izdevumus;
  • medicīniskās transportēšanas izdevumus;
  • repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi.


Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātajam vai tā pārstāvim, par saņemto medicīnisko vai transportēšanas pakalpojumu, sākotnēji ir jānorēķinās pašam.  Maksājumu apliecinošu dokumentu (čeku, rēķinu), kurā norādīts, par ko veikts maksājums, un medicīnisko izrakstu ar diagnozi jāsaglabā iesniegšanai apdrošināšanas sabiedrībā, piesakot atlīdzību. Apdrošināšanas sabiedrība kompensē izdevumus atbilstoši noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumiem.