Privātpersonām

Dzīvības apdrošināšana.

Dzīvības apdrošināšana pasargā tuviniekus no pēkšņām finansiālām grūtībām(arī kredītu atmaksas) apgādnieka zaudēšanas gadījumā, apdrošinātās personas nāves gadījumā jebkura iemesla dēļ (pēkšņa vai ilgstošas slimība, negadījums u.c.). Finansiālo aizsardzību iespējams paplašināt, polisē iekļaujot nelaimes gadījumu, smagu slimību medicīnas izmaksu un darbanespējas atsevišķu risku apdrošināšanu.

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

Kopā ar Dzīvības apdrošināšanu vai atsevišķi Jūs varat veikt efektīvus uzkrājumus dažādiem mērķiem: pirkumam, ceļojumam, bērnu izglītības izmaksām, savai, savu tuvinieku ārstniecībai un savai mūža pensijai ar mantošanas iespējām ... līdz ar to šis apdrošināšanas veids ir interesants jau no pilngadības brīža.

Arī Jūsu uzkrājums 2. pensiju līmenim var tikt realizēts šādā veidā.

 

Uzņēmumiem

Dzīvības apdrošināšana.

Dzīvības apdrošināšana ir solis, lai paplašinātu nemateriālā atalgojuma sistēmu. Tā liecina par uzņēmuma tālredzību, rūpējoties par darbinieku tuviniekiem, un stiprina darba devēja reputāciju. Taču uzņēmums var paredzēt arī sevi par daļēju vai vienīgo labuma guvēju darbinieka nāves gadījumā. Šādi uzņēmums kompensē jauna darbinieka meklēšanas un darbā ievadīšanas izmaksas. Finansiālo aizsardzību iespējams paplašināt, polisē iekļaujot nelaimes gadījumu, smagu slimību medicīnas izmaksu un darbanespējas atsevišķu risku apdrošināšanu.

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

Kopā ar Dzīvības apdrošināšanu tā ir programma, kura sniedz darbinieku nākotnes finansiālās drošības risinājumu. Polises, kuras uzņēmums var izvēlēties saviem darbiniekiem, ir ļoti daudzveidīgas, atkarībā no uzkrājuma mērķa(piem. darbinieka veselības izmaksas), iemaksu rakstura, uzkrājuma veidošanas principa. Uzņēmums ir polises īpašnieks, līdz ar to var gan izstrādāt nosacījumus, kad darbinieks var polisi paturēt, ja atstāj uzņēmumu, gan izmantot polisi kā personāla piesaistes veidu - papildus algas alternatīvu, kad uzņēmums var pielietot valsts noteiktās nodokļu atlaides.