Apdrošināšanas papildpakalpojuma reģistrs (saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (turpmāk - APIL) 13. pantu:

SIA Tet

1.1 Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
PVN reģistrācijas numurs: LV40003052786
Reģistrācijas numurs: 40003052786
tet@tet.lv; 67000177

1.2. Atbildīgā persona : Pāvels Degtjarevs;

1.3. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā ar kvalifikācijas atzinumu Nr.457.

1.4. Apdrošināšana, kas papildina Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka piedāvāto preci/pakalpojumu - Pirkumu apdrošināšanas un/vai pagarinātas garantijas apdrošināšana;

1.5. Netiek piemēroti APIL 3. panta otrās daļas nosacījumi;

1.6. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks saņem apdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu.

Apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīto darbinieku reģistrs

 

SIA Evro Trans

1.1 Juridiskā adrese: Rīgas iela 16D, Rīga, LV-4601
PVN reģistrācijas numurs: LV42403008086
Reģistrācijas numurs: 42403008086
polises@evrotrans.lv;  29408460

1.2. Atbildīgā persona : Aleksandrs Solovejs;

1.3. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā ar kvalifikācijas atzinumu Nr.426.

1.4. Apdrošināšana, kas papildina starpnieka piedāvāto preci vai pakalpojumu;

1.5. Netiek piemēroti APIL 3. panta otrās daļas nosacījumi;

1.6. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks saņem apdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu.