Apdrošināšanas papildpakalpojuma reģistrs (saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (turpmāk - APIL) 13. pantu:

SIA Tet

1.1 Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
PVN reģistrācijas numurs: LV40003052786
Reģistrācijas numurs: 40003052786
tet@tet.lv; 67000177

1.2. Atbildīgā persona : Pāvels Degtjarevs;

1.3. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā.

1.4. Apdrošināšana, kas papildina Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka piedāvāto preci/pakalpojumu - Pirkumu apdrošināšanas un/vai pagarinātas garantijas apdrošināšana;

1.5. Netiek piemēroti APIL 3. panta otrās daļas nosacījumi;

1.6. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks saņem apdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu.
___

SIA Evrotans

1.1 Juridiskā adrese:Rīgas iela 16D, Rēzekne, LV-4601
PVN reģistrācijas numurs: LV42403008086
Reģistrācijas numurs: 42403008086
polises@evrotans.lv; +371 29408460

1.2. Atbildīgā persona; Aleksandrs Solovejs (Kvalifikācijas atzinums Nr. 426);

1.3. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā.

1.4. Apdrošināšana, kas papildina Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka piedāvāto preci/pakalpojumu - KASKO (Sauszemes transportlīdzekļu (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšana) un OCTA (Obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana).

1.5. Netiek piemēroti APIL 3. panta otrās daļas nosacījumi;

1.6. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks saņem apdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu.