Apdrošināšanas papildpakalpojuma reģistrs (saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma (turpmāk - APIL) 13. pantu:

SIA Evro Trans

1.1 Juridiskā adrese: Rīgas iela 16D, Rīga, LV-4601
PVN reģistrācijas numurs: LV42403008086
Reģistrācijas numurs: 42403008086
polises@evrotrans.lv;  29408460

1.2. Atbildīgā persona : Aleksandrs Solovejs;

1.3. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu Latvijā ar kvalifikācijas atzinumu Nr.426.

1.4. Apdrošināšana, kas papildina starpnieka piedāvāto preci vai pakalpojumu;

1.5. Netiek piemēroti APIL 3. panta otrās daļas nosacījumi;

1.6. Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks saņem apdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu.