Profesionālās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt zaudējumus, kuri neuzmanības vai kļūdas dēļ tiek nodarīti trešajai personai veicot profesionālo darbību, un paredzēta šādu profesiju pārstāvjiem, kā:

 • arhitektiem/projektētājiem;
 • būvinženierierirm;
 • juristiem;
 • zvērinātiem advokātiem;
 • grāmatvežiem;
 • zvērinātiem revidentiem;
 • mērniekiem;novērtētājiem;
 • ģeodēzistiem;
 • apdrošināšanas brokeriem;
 • maksātnespējīgo uzņēmumu administratoriem;
 • medicīnas darbiniekiem un iestādēm;
 • un citu profesiju pārstāvjiem.

Atlīdzināti tiek finansiālie zaudējumi, kaitējums veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim, materiālie zaudējumi. Tiek atlīdzināti arī tiesas izdevumi. Papildus var tikt segta, atrautā peļņa, dokumentu nozaudēšanas izdevumi, pēkšņs un neparedzēts piesārņojums, morālais kaitējums.