SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Vienotais reģ. Nr. 40003438358
Nodokļu maksātāju reģistra kods - 40003438358
Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002
tālr. +371 67613810
E-pasts: info@financebroker.lv  

SWEDBANK AS
SWIFT (BIC): HABALV22
Konta nr. LV33HABA0001408049593 (multi)
Konta nr. LV11HABA0551009398343 (multi) Konts brokera saimnieciskajiem izdevumiem;
Konta nr. LV78HABA0551043571401 (multi) Konts brokera saimnieciskajiem izdevumiem;

SEB banka AS
SWIFT (BIC): UNLALV2X
Konta nr. LV62UNLA0050014584461 (EUR)
Konta nr. LV62UNLA0050014584447 (EUR)
Konta nr. LV29UNLA0050020289140 (EUR) Konts brokera saimnieciskajiem izdevumiem;

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT (BIC): RIKOLV2X
Konta nr. LV42RIKO0002930015008 (EUR)
Konta nr. LV50RIKO0002010097613 (EUR)
Konta nr. LV83RIKO0002930276364 (EUR) Konts brokera saimnieciskajiem izdevumiem;

Citadele banka AS
SWIFT (BIC): PARXLV22
Konta nr. LV47PARX0006101640005 (EUR) 
Konta nr. LV74PARX0006101640004 (EUR) Konts brokera saimnieciskajiem izdevumiem;

BlueOrange Bank AS
SWIFT (BIC): CBBRLV22
Konta nr. LV70CBBR1126639800020 (EUR) 

Valdes priekšsēdētāja Kristīne Losberga
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistra reģistrācijas nr. 06.09.01/10