SIA "Apdrošināšanas un Finansu Brokers"
Vienotais reģ. Nr. 40003438358
Nodokļu maksātāju reģistra kods - LV40003438358
Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002

SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konta nr. LV33HABA0001408049593 (multi)
Konta nr. LV11HABA0551009398343 (multi) Konts brokera saimnieciskajiem izdevumiem;

SEB banka
Bankas kods UNLALV2X
Konta nr. LV62UNLA0050014584461 (EUR)
Konta nr. LV62UNLA0050014584447 (LVL)

DnB Banka
Bankas kods RIKO LV 2X
Konta nr. LV42RIKO 0002930015008 (EUR)
Konta nr. LV50RIKO 0002010097613 (LVL)

Valdes priekšsēdētāja Kristīne Losberga
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistra reģistrācijas nr. 06.09.01/10